សូមមេត្តាក្រសួងជួយកែសម្រួលនិងពិនិត្យឡើងវិញផង កុំឲ្យអ្នកចេះនៅតែធ្លាក់ផ្ទុយ ពីពាក្យស្លោកចេះគឺជាប់ ហើយអាចធ្វើឲ្យកូនសិស្សជំនាន់ក្រោយ អស់សង្ឃឹម ព្រោះមាន....
វាសនា
- 905

បើយោងតាមគណនីហ្វេសបុកមួយឈ្មោះថា បានសរសេររៀបរាបពីការប្រលងឆ្នាំនេះ២០១៨ និងការប្រលងឆ្នាំ២០១៤ ដែលមានភាពខុសគ្នាជាច្រើន ដែលខុសពាក្យស្លោកពីក្រសួងបានសរសេរ។ ក្នុងសារនោះយុវជនរូបនេះបានសរសេរថា "មានតែក្រសួងមួយគត់ដែលធ្វើអោយកូនសិស្សខិតខំរៀនសូត្រហើយក៏មានតែក្រសួងមួយគត់ដែលធ្វើអោយកូនសិស្សធ្លាក់ទឹកចិត្ត។ កាលឆ្នាំ២០១៤ក្រសួងបានកែទម្រងដ៏អស្ចារ្យមួយគឺគ្មានកាលមើលសំណើឯកសាគ្មានអំពើពុករលួយក្រោមពាក្យស្លោកចេះគឺជាប់ ធ្វើអោយកូនសិស្សកែប្រែចារិកពីចាំតែបើកចាក់មកខិតខំរៀនសូត្រទាំងយប់ថ្ងៃ។

ផ្ទុយទៅវិញនៅឆ្នាំ២០១៨នេះអ្នកចេះគឺនៅតែធ្លាក់ដូចមុខវិជ្ជាគណិតមានកាលធ្លាក់យ៉ាងច្រើនពីសិស្សពូកែទាំងសិស្សពូកែប្រចាំសាលានិងសិស្សពូកែប្រចាំឆ្នាំ។ ក្រោមសេចក្តីទុកចិត្តពីពួកគេថាសង្ឃឹមជាប់ដោយពួកគេបានតក្រដាស៣-៤សន្លឹកស្មើរ១២-១៣ទំព័រជាពិសេសមណ្ឌលទួលស្វាយព្រៃ។ ដល់ថ្នាក់សិស្សពូកែផ្នែកគណិតប្រចាំ២០១៨ ក៏ធ្លាក់មានន័យថា ការកែអាចមានការខុសបច្ចេកទេស សូមក្រសួងជួយកែសម្រួលនិងពិនិត្យឡើងវិញ កុំអោយអ្នកចេះនៅតែធ្លាក់ផ្ទុយ ពីពាក្យស្លោកស្រលាស់ចេះគឺជាប់ ហើយអាចធ្វើអោយកូនសិស្សជំនាន់ក្រោយអស់សង្ឃឹម។ (នៅសល់សិស្សជាច្រើនទៀតដែលទទួលបានលទ្ធផលខុសពីការរំពឹងឆ្ងាយ)។ If you have this kind of condition too, please upload the photos and comment below. HELP SHARE ៕

Loading...