ជីវិតក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដូចជារូបខ្ញុំ រស់នៅបានដោយសារតែកម្ដៅថ្ងៃ ចុះបើភ្លៀងធ្លាក់មិនឈប់ តើខ្ញុំរស់នៅបែបនេះ..... (មានវីដេអូ)
វាសនា
- 897

លក់លៀសហាលមួយកំប៉ុង តេីចំណេញបានប៉ុន្មានទៅ ពេលខ្លះត្រូវឈរលក់ក្រោមកម្តៅថ្ងៃអោយគេឃេីញ ដល់ពេលលក់ចំថ្ងៃមេឃភ្លៀង លក់មិនដាច់ ក៏ចូលដេីមទៀត ហ៉ឺម.... ពេលដែលបានឃេីញរូបភាពអស់ទាំងនេះ មានអារម្មណ៌ក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តណាស់ ស្រម៉ៃថា បេីរូបភាពនេះ អ្នកលក់គឺជាយេីងវិញ តេីពេលហ្នឹងយេីងមានអារម្មណ៌បែបណា😔😔 ៕Loading...