ជួយស៊ែរបន្តផង ! ដំណឹងស្វែងរកកូនប្រុសឈ្មោះ( ញួនហ៊ីម )ទីតាំងបាត់នៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត្រ...
ស៊ីហៀង
- 2582

ដំណឹងស្វែងរកកូនប្រុសឈ្មោះ(ញួនហ៊ីម) 22ខែ9ឆ្នាំ2019ទីតាំងបាត់នៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត្របើបងប្អូនណាប្រទះឃើញរូបដូចខាងក្រោមនេះសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ 016691377 / 086903176 / 015691377

សូមឱ្យបងប្អូនជួយចែករំលែកបន្តតគ្នាដើម្បីស្វែងរកបុគ្គលដែលបាត់បើបងប្អូនណាបានប្រទះឃើញបុរសនៅខាងក្រោមនេះខាងក្រុមគ្រួសារនិងជូនសគុណទៅដល់អ្នកដែលបានរកឃើញសុំទំនាក់ទំនងមកលេខ 3 ខ្សែខាងលើ ចែករំលេកតៗគ្នាផងបងប្អូនអគុណទុកមុនបងប្អូន។Loading...