ក្តៅៗ...សម្តេច ហ៊ុន សែន បានប្រកាសបិទកាស៊ីណូទូទាំងប្រទេស ជាបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពីថ្ងៃទី០១មេសានេះតទៅ...មានវិដេអូ
ស៊ីហៀង
- 1670

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ សម្តេច ហ៊ុន សែន បានប្រកាសបិទកាស៊ីណូទាំងអស់ជាបណ្តោះអាសន្នចាប់ពីវេលាម៉ោង២៣ និង៥៩នាទី ថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០តទៅ ដើម្បីជាវិធានការការពារ ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលវីរុសCovid-19។

ជាក់ស្តែងនៅក្នុងផេកផ្លូវការរបស់ BTV Cambodia បានឲ្យដឹងថា "សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសបិទកាស៊ីណូទាំងអស់ជាបណ្តោះអាសន្នចាប់ពីវេលាម៉ោង២៣ និង៥៩នាទី ថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០តទៅ ដើម្បីជាវិធានការការពារ ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលវីរុសCovid-19"។

មានវិដេអូ៖


ប្រភព៖ BTV Cambodia

Loading...