មិនត្រឹមតែជាអតីតរដ្ឋមន្ដី្រក្រសួងអប់រំវ័យក្មេងរូបសង្ហារនោះទេ លោកថែមទាំងចេះលេងបាល់ទាត់បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កម្សាន្ដ៖ Syed Saddiq គឺជាអ្នកនយោបាយដ៏សង្ហារវ័យក្មេងម្នាក់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងជាសមាជិករដ្ឋសភាវ័យក្មេងមួយរូបរបស់គណបក្សMuar ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ដ្រីក្រដួងអប់រំ យុវជន និងកីឡារបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងអាយុ ត្រឹមតែ២៨ឆ្នាំ។

ថ្មីៗនេះនៅលើគេហទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់លោកអតីតរដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងអប់រំមួយនេះ ក៏បានបង្ហាញថាលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តនិងស្រលាញ់កីឡាបាល់ទាត់ផងដែរ។ នៅលើគេគេហទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់លោកគេ សង្កេតឃើញថាលោកមានជំនាញនៅក្នុងការត្រឹះបាល់យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញផងដែរ។

នៅក្នុងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់លោកដែលមានអ្នកតាមដានជាង ៧០០ម៉ឺននាក់ លោកបសនសរសេរថា " បន្ទាប់ពីការងារនៅក្នុងសភារួចរាល់ ត្រូវធ្វើការហ្វឹកហាត់ស្មារតីសម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកដ៏សំខាន់ ការលេងបាល់ជាវិធីល្អ នៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹង"៕

សម្រួលអត្ថបទដោយ៖Qi an

ប្រភព៖Syed Saddiq