អាណា​ បាន​បង្ហើប​ថា​នាងធ្លាប់បានសួរ តាំងម៉ូ អំពី ឃុនម៉ែ ថាពិតជាម៉ែរបស់នាងមែនអត់? ស្រាប់តែតាំងម៉ូ នាងបានធ្វើការឆ្លើយថា...​

ក្រោយពីការស្លាប់របស់តារាស្រី តាំងម៉ូ នីដា បានកន្លងផុតទៅជិត ៤ខែមកហើយ ដោយសារតែ គ្រោះ ថ្នា ក់ ធ្លា ក់ ពីលើទូកស្លា ប់ នៅក្នុងទន្លេចៅប្រ៉ះយ៉ា មកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់អាចបង្ហាញនូវភុស្ដតាងអំពីការ ស្លា ប់ របស់នាងនៅឡើយនោះទេ ថាតើជាអំពើ ឃា ត ក ម្ម ឬក៏ការ ធ្លា ក់ ទឹក ស្លា ប់ ដោយខ្លួនឯង។ យ៉ាងណាមិញក្រោយពីការ ស្លា ប់ របស់តារាស្រី រូបនេះ គេហាក់ឃើញថា ម្ដាយរបស់នាង ហាក់ដូចជាមិនសូវមានការខ្វាយខ្វល់ ចំពោះការ ស្លា ប់ មួយនោះឡើយរបស់កូនស្រីខ្លួន ។ 

យ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះ តារាស្រី អាណា ដែលជាមិត្ដភិក្ដជិតស្និទ្ធមួយរូបរបស់ តាំងម៉ូ បានធ្វើការបង្ហើបនូវអាថ៌កំបាំងមួយដែលខ្លួនធ្លាប់បានសួរតាំងម៉ូ តាំងពីមានព័ត៌មានចុះផ្សាយពីម្ដាយកូននេះតាំងពី ១០ឆ្នាំ មុន អំពីម្ដាយរបស់នាងថា តើជឿជាក់ទេ ថា ឃុនម៉ែដែលជាម៉ែរបស់នាងសព្វថ្ងៃនេះ ពិតជាម្ដាយបង្កើតរបស់នាងឬយ៉ាងណា? 

នៅពេលនោះដែរ តាំងម៉ូ ប្រែទឹកមុខមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងនូវសំណួរមួយនោះ។ ដោយពេលនោះស្រាប់តែពេលនោះ នាងក៏បានធ្វើការតបសំណួរទៅកាន់ អាណាវិញថា ឃុនម៉ែពិតជាម្ដាយរបស់នាងពិតមែន ស្រាប់តែពេលនោះ អាណាបានធ្វើការបន្ថែមប្រាប់ទៅ តាំងម៉ូ ថា ប្រសិនបើតាំងម៉ូ ចង់ប្រាកដប្រជាជាងនេះ នាងបានណែនាំឱ្យ តាំងម៉ូ ធ្វើ តេ ស្ដ DNA ថែមទៀតផង ដើម្បីស្វែងរកការពិត។