ដំណឹងបាត់បងស្រី... នារីម្នាក់នេះបានបាត់ខ្លួន កាលពីថ្ងៃទី២២ រួមជាមួយនិង...
ស៊ីថា
- 1041

ដំណឹងបាត់បងស្រី៖ បងស្រីខ្ញុំបានបាត់ខ្លួនតាំងពីព្រឹកមកម្លេះនៅថ្ងៃទី 22/ 04/ 2018ជាមួយនិងម៉ូតូzoomer X មានស្លាកលេខកំពង់ចាម 1S5233 បេីបងប្អូនណាបានឃេីញសូមជួយទាកទងមក097 789 38 18 / 071 993 99 92 / 015 61 66 60

ប្រភព៖ Rā Kńy