ច្រើនណាស់... ថ្ងៃនេះបានឃើញហើយ​ បណ្តារការអ្នកសៀមរាប ព្រះជួយអីក៏ច្រើនម្ល៉េះ ...
ស៊ីថា
- 1213

រយះពេលជាង3ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំមិនដែល show off អ្វីច្រើនទេ ព្រោះពីដំបូងដែលស្រលាញ់គ្នា គឺ ខ្ញុំមិនដែលគិតថាគាត់ស្រលាញ់ខ្ញុំពិតទេ គិតថាទាក់ទងគ្នាលេងៗ ?ព្រោះគាត់ជាមនុស្សដែលមានស្រីច្រើន. យូរៗទៅ គាត់កាន់តែcare កាន់តែហួងហែងអូន តាមស្អិតទៅៗ?តែថ្ងៃនេះ ម៉ោង9ព្រឹកនេះមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនដែលនឹងគិតថា គាត់នឹងស្រលាញ់ស្រីណាស្មោះ .បានយកគ្រួសារ ពីភ្នំពេញមកដណ្តឹងកូនក្រមុំគេដល់សៀមរាបចឹងសោះ។ អរគុណបងដែលទ្រាំនឹងចរឹតអូនបាន នឹង តែងលើកលែងរាល់កំហុសខុសឆ្គង នឹង តែងតែបារម្មណ៍នឹងព្រម ចាញ់អូនរហូត អរគុណ សំរាប់ការស្រលាញ់អូន នឹង គោរព ស្រលាញ់គ្រួសារអូន នេះហើយជាអ្វីដែលអូនប្រាថ្នាចង់បាន ។ មានអ្នកខមិនសួរថា តើគេជូនថ្លៃបង្កាប់ប៉ុន្មានដែរ "កញ្ញា Dav Dav បានប្រាប់ថា 20,000$ "។

ប្រភព៖ Dav Dav