បងប្រុសម្នាក់អំពាវនាវ សូមឲ្យបងប្អូន សិល្បៈករ តន្រ្តីករ បងប្អូនទាំងអស់ មេត្តាជួយជាថវិការ ទោះតិចក្តីច្រើនក្តី តាមកំលាំងសទ្ធា ព្រោះ...
ស៊ីថា
- 920

កុំអូសរំលង !!! ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនក្នុងបណ្តាញសង្គមFacebook សិល្បៈករ តន្រ្តីករទាំងអស់មេត្តាជួយជាថវិការ ទោះតិចក្តីច្រើនក្តីដល់បងចិត្ត(អ្នកចម្រៀង)ដែលមានជំងឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ង និងកាចសាហាវ(រលាកថ្លើមប្រភេទB និងដុះសាច់កាចក្នុងថ្លើម)នេះផង នេះជាលេខទូរសព្ទ័របស់បងចិត្តផ្ទាល់(អ្នកជំងឺ) 093979811 អរគុណទុកជាមុន ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ Help Sha

ប្រភព៖ Ratha Zoom