សង្គម

ជិតដល់ភ្ជុំផង គ្រប់ទឹកម៉ង...ពលរដ្ឋរាប់សិបនាក់ ដណ្តើមគ្នារើសស្រាបៀរ ច្រកដាក់បាវ លីយកទៅផ្ទះ ធ្វើព្រងើយ ដោយមិនអាណិតដល់ម្ចាស់រថយន្តដែលរងគ្រោះអីទាល់តែសោះ...(មានវិដេអូ)
ប្រជាពលរដ្ឋ​​​​​រាប់សិប​​​​​​​​​​​​​​​​នាក់ ភាគ​​​​​​​​​​​​​​ច្រើន​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាបុរស​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានផ្អើល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាំគ្នា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដណ្តើម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រើស ស្រា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បៀរអង្គរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលកំពុ​​​​​​​​​​​​​ងតែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជ្រុះរាយប៉ាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពេញផ្លូវ ជា​​​​​​​​​​​​​​​​​ច្រើន​​​​​​​​​​​​​​​​​រយកេស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ...

ព័ត៌មានពេញនិយម

ព័ត៌មានថ្មីៗ