សង្គម

កាន់តែ​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្លើមធំ​ទៅ​​​​​​​​​​​​​​ហើយ...អាជ្ញាធរ ឃុបឃិតជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជន ហ៊ាន​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៅ​បំពាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាងទឹក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​របស់​រដ្ឋ ​​​​​​​ដោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វិធី​ចាក់​លុប​ដី និង​ក​​​​​​​​​​​​​​​​​សាង​សំណង់​​​​​​​​​​​​ដោយ​ខុ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សច្បាប់ ទៅលើ​​​​​​​​​​​​អាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទឹក​ត្រាវ​កុដិ ក្នុងស្រុកប្រាសាទបាគង ខេត្តសៀមរាប
សៀមរាប​៖ គេ​បាន​រក​ឃើញ​ក្រុមហ៊ុន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចំនួន​៣ កាន់តែ​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្លើមធំ​ទៅ​​​​​​​​​​​​​​ហើយ ហ៊ាន​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៅ​បំពាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាងទឹក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​របស់​រដ្ឋ ​​​​​​​ដោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វិធី​ចាក់​លុប​ដី និង​ក​​​​​​​​​​​​​​​​​សាង​សំណង់​​​​​​​​​​​​ដោយ​ខុ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សច្បាប់ ...

ព័ត៌មានពេញនិយម

ព័ត៌មានថ្មីៗ