សូមចំណាយពេល ១០ ទៅ ១៥នាទី ដើម្បីសុខភាព ដោយការត្រាំជើងជាមួយតែ!
ណារ៉ា
- 1824

អត្ថប្រយោជន៍៖បំបាត់អាការៈ ចុករួយស្រពន់ប្រអប់ជើង គេងបានលក់ស្រួល កម្ចាត់ក្លិនជើង ស្បែកតឹងណែនល្អ

អត្ថប្រយោជន៍៖បំបាត់អាការៈ ចុករួយស្រពន់ប្រអប់ជើង គេងបានលក់ស្រួល កម្ចាត់ក្លិនជើង ស្បែកតឹងណែនល្អ

-យកតែបៃតង ដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកក្តៅឧណ្ណៗ ហើយទុកប្រមាណជា ១០នាទី

-ត្រាំជើងនៅក្នុងទឹកតែនោះ ចំនួន ១៥នាទី

-យកស្លឹកជីអង្កាម មកចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកត្រាមជើង ហើយយកវាទៅឈ្លី ជាមួយជើង។ លុះនៅពេលដែលអ្នក ដកជើងចេញមកវិញ អ្នកត្រូវយកកន្សែងពោះគោ មករុំប្រអប់ជើងនៅពេលគេងនោះ វានឹងធ្វើឲ្យអ្នកគេងបានលក់ស្រួល។

Source: អ៊ាង សុផល្លែត