ទូតកម្ពុជាប្រចាំឥណ្ឌូនេស៊ី ជូនដំណឹងដល់បងប្អូន មេត្តាផ្អាកការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលមានគ្រោះរញ្ជួយដី និងរលកយក្សស៊ូណាមិក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បើគ្មានភារកិច្ចចាំបាច់
វាសនា
- 761

ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំឥណ្ឌូនេស៊ី ជូនដំណឹងដល់ជនរួមជាតិផ្អាកការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលមានគ្រោះរញ្ជួយដី និងរលកយក្សស៊ូណាមិ ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បើគ្មានភារកិច្ចចាំបាច់ រហូតដល់ស្ថានភាពបានប្រសើរឡើងវិញ។


Loading...