ឱសថធម្មជាតិព្យាបាលខ្វាក់មាន់ ឈឺភ្នែក ធ្វើអោយភ្នែកស្រឡះ
ណារ៉ា
- 3490

រុក្ខឱសថ ៖ អញ្ជ័ន

ផ្នែកប្រើប្រាស់៖ ឫស

កបនឹងជម្ងឺ៖ ខ្វាក់មាន់ ឈឺភ្នែក ធ្វើអោយភ្នែកស្រឡះ

កំរិតប្រើ៖

ឫស៖ 6g-10gស្ងោរផឹកក្នុង១ថ្ងៃ។

**សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

ឯកសារយោង៖ រុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជា