រូបមន្តធម្មជាតិព្យាបាលចុកតម្រងនោមឱ្យបាត់ឈឹង បាត់លើសឈាម បាត់ឈឺតម្រងនោម ក្នុងខ្លួនរហ័សរហួនរហូត
ណារ៉ា
-

ខ្ញុំយកជីវ៉ាន់ស៊ុយក្រឡុកម៉ាស៊ីន រួចច្រោះយកទឹកហូបមួយថ្ងៃម្តង ម្តងកន្លះកែវ រឿងចុកតម្រងនោមបាត់ឈឹង។

ហូបពេលព្រឹកម៉ោង៧ ល្ងាចម៉ោង៦ មុនបាយក៏បាន ក្រោយបាយក៏បាន។

ទៅទិញនៅផ្សារតាខ្មៅ១០ដុំ តែ៥០០០រៀល យកមកលាងឱ្យស្អាត រួចក្រលុកច្រោះយកទឹកក្លាសេក្នុងទូទឹកកកហូបរាប់អាទិត្យបាត់លើសឈាម បាត់ឈឺតម្រងនោម ក្នុងខ្លួនរហ័សរហួនរហូត។ ខ្ញុំបានប្រាប់មិត្តភក្តិនៅកាណាដា បានជាដូចគ្នា។

អត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

ប្រភព៖ ម្ចាស់គណនីហ៊្វេកប៊ុក Keo Kimleng