ដំណឹងល្អ...ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ប្រចាំអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ជាច្រើនរូប ...
ស៊ីហៀង
- 1160

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សូមជូនដំណឹងស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ប្រចាំអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហោះសារថា៖ ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាព និងធានាភាពទាន់ពេលវេលានៃការអនុវត្តការងារ នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន  ១៣រូប ដើម្បីបម្រើការងារនៅក្នុងការិយាល័យត្រួតពិនិត្យចំនួន ០៥រូប ការិយាល័យនីតិកម្ម និងផ្សះផ្សាវិវាទចំនួន០៤រូប ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារចំនួន០៣ ផ្នែកព័ត័មានវិទ្យាចំនួន០១រូប ៖ 


ដូចនេះបើបេក្ខជន ពីរភេទដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និងមានកម្រិតវប្បធម៏ ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ សូមផ្ងើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកកាន់អាសយដ្ឋាន ដូចខាងក្រោម៖


អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ អគារ "IT ផ្លុវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ឬ តាមរយៈ អ៉ីម៉ែល [email protected]។ កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ១៧និង០០នាទី ។ សម្រាប់ព័ត៏មានបន្ថែម ទំនាក់ទំនង លោក សេង នីវីដា  តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ  ០១២​ ៧៧៤ ៧៧៦ ឬ Telegram ៕