កម្ពុជាមាតុភូមិដ៏កំសត់នៃខ្ញុំ មានរឿងរ៉ាវរាប់មិនអស់ដែលជាមេរៀននិងជាបទពិសោធន៍ដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយ មើលគំរូ ជៀសវាងដើរផ្លូវខុស ដូចលោក
ស៊ីហៀង
- 1396

កម្ពុជាមាតុភូមិដ៏កំសត់នៃខ្ញុំ🙂🇰🇭មានរឿងរ៉ាវរាប់មិនអស់ដែលជាមេរៀននិងជាបទពិសោធន៍ដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយ មើលគំរូ ជៀសវាងដើរផ្លូវខុស ដូចលោក។

សម័យបច្ចុប្បន្ន ជាន់ថ្មីនេះពោរពេញទៅដោយ មនុស្ស អគតិ គ្រប់ជំពូកគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងបារី ស្រា ល្បែង ពាលា អាណាចារពេញសង្គម...ឈប់សុំឱ្យដូនតាជួយថែរក្សាទៀតទៅ !ខ្ញុំគិតថា ដូនតាបុព្វបុរស ប្រាកដជាហត់ និង សេចក្តីអង្វរកររបស់ពួកយើង គ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃឱ្យលោកជួយថែប្រទេសជាតិ ប្រពៃណី ដែលពួកលោកបន្សល់ទុកឲ្យទៅវិញ?

យើងជាអ្នកជាន់ថ្មីនេះ ហេតុអីមិនរក្សា ទឹកដី វប្បធម៌ សិល្បៈ មោទភាពជាតិ របស់យើង??ខ្ញុំគិតថា ថាថ្ងៃណាមួយវេលាណាមួយប្រទេសដ៏កំសត់របស់ខ្ញុំនេះ និងបាត់ ពីផែនទីពិភពលោកត្រឹមតែមួយប្រព្រិចភ្នែក.......រូបភាព លោកជំទាវ មិញ កុសនី


Loading...