គណៈកម្មការ​អឺរ៉ុប បាន​សម្រេច​ដក​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះពន្ធ EBA​ ផ្នែកខ្លះ ពីកម្ពុជា គិត​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ជាង​ ១ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ (១,៣ ពាន់លាន ឬ ១ពាន់លានអឺរ៉ូ)​ ដោយសារ
ស៊ីហៀង
- 879

Breaking News ៖ គណៈកម្មការ​អឺរ៉ុប​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​កុម្ភៈ​នេះ​បាន​សម្រេច​ដក​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះពន្ធ EBA​ គិត​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ជាង​ ១ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ (១,៣ ពាន់លាន ឬ ១ពាន់លានអឺរ៉ូ)​ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដោយសារ​តែនៅកម្ពុជា មិន​ព្រម​​ស្តារ​សិទ្ធិមនុស្ស​ និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​ឡើង​វិញ​។​

គណៈកម្មការអឺរ៉ុប អះអាងទៀតថា ការផ្តាច់ EBA ដោយផ្នែកខ្លះនេះ នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជា ប៉ះពាល់លើវិស័យការកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើង រួមទាំងប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញផលិតផលធ្វើដំណើរ ដូចជាវ៉ាលី និង កាបូក ជាដើម ព្រមទាំងស្ករសរផងដែរ។ គណៈកម្មការអឺរ៉ុប លើកឡើងដូច្នេះថា៖«ការផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះ ធ្វើឲ្យកម្ពុជា ខាតប្រាក់ចំណេញប្រមាណ១ពាន់លានអឺរ៉ូ (ជាង១ពាន់លានដុល្លារ) ជារៀងរាល់ឆ្នាំ»។

ការផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដោយផ្នែកខ្លះនេះ គឺតម្រូវកម្ពុជា ត្រូវបង់ពន្ធលើទំនិញមួយចំនួន ដែលនាំចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុប។ តែការសម្រេចយកពន្ធនេះ នឹងចូលជាធរមាននៅរយៈពេល៦ខែក្រោយ ដែលមានន័យថា ទាល់តែដល់ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ទើបកម្ពុជា ចាប់ផ្តើមបង់ពន្ធ ពេលនាំទំនិញចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុប។