កាន់តែបារម្ភ ! យេីងរកឃេីញអ្នកឆ្លងជំងឺ​ COVID-19 ២ករណីបន្ថែមទៀត​ (ជនជាតិបារាំងទាំងពីរ)ដូច្នេះសរុបទាំងអស់ចំនួន​ ៥៣ករណី​​
ស៊ីហៀង
- 500

រហូតម៉ោង​ ១០យប់ ថ្ងៃទី​ ២១ មីនា​ ២០២០​ យេីងរកឃេីញអ្នកជំងឺ​ COVID-19 ២ករណីបន្ថែមទៀត​ (ជនជាតិបារាំងទាំងពីរ)ដូច្នេះសរុបទាំងអស់ចំនួន​ ៥៣ករណី​​ ។ រហូតពេលនេះយេីងបានព្យាបាលជាពីរនាក់ហេីយគឺជនជាតិចិន១នាក់​ និងជនជាតិអង់គ្លេស១នាក់​ ។ យេីងពុំទាន់រកឃេីញភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថាមានការឆ្រហូលងក្នុងសហគមន៍នៅឡេីយទេ​ តែលទ្ធភាពនឹងអាចកេីតមានឡេីង​ ។សូមមេីលតារាងភ្ជាប់មកជាមួយនេះ​ : ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​ ១១៥ ៕


Loading...