បងស្រី ទ្រី ដាណា ! សម័យនេះគេប្រគួតប្រជែងគ្នាមិនមែនមេីលទៅលេីរូបសម្រស់និងសំបកក្រៅនោះទេគឺគេមេីលទៅលេី សភាពជាក់ស្តែង​និងសម្ថភាព
ស៊ីហៀង
- 58966

សម័យនេះគេប្រគួតប្រជែងគ្នាមិនមែនមេីលទៅលេីរូបសម្រស់និងសំបកក្រៅនោះទេគឺគេមេីលទៅលេី សភាពជាក់ស្តែង​សម្ថភាពនិងមេីលទៅឃេីញថាអ្នកណាពូកែរកលុយនិងពូកែជាងអ្នកណាប៉ុណ្ណោះ​ អ្នកខ្លះប្រឹងអួតទាំងក្នុងខ្លួនគ្មានអ្វីសោះ​,អ្នកខ្លះខំគិតថាគេមិនដល់ខ្លួនទាំងគេខ្ពស់ជាង, អ្នកខ្លះទៀតខំបង្ខូចអ្នកដ៏ទៃដេីម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯង​, អ្នកខ្លះទៀតខំសំដែងអោយគេជឿរ​ថាខ្លួនជាមនុស្សល្អ, រឺឯអ្នកខ្លះទៀតខំប្រឹងបោកប្រាស់គេដេីម្បីលុយ​ ,អ្នកខ្លះខំជាន់ឈ្លីអ្នកដ៏ទៃដេីម្បីប្រយោជ៍របស់ខ្លួន​, អ្នកខ្លះយកលុយគេទាំងគេស្រក់ទឹកភ្នែក​ ។

សារមួយនេះផ្ញេីទៅកាន់តំណាងចែកចាយទាំងជាង7មុីននាក់និងបងប្អូនដែលស្រលាញ់រាប់អានទ្រីដាណាទាំងអស់កុំធ្វេីរឿងអ្វីដែលបេះពាល់ដល់អ្នកដ៏ទៃដេីម្បីប្រយោជ៍អោយសោះយេីងរស់នៅជាមួយនិងការពិតវាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់កុំរស់នៅជាមួយនិងការសំដែង​ ធ្វេីជាមនុស្សត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងអោយបានច្បាស់​ កុហកគេបានតែកុំកុហកខ្លួនឯង ហេីយយេីងត្រូវខំប្រឹងឡេីង​ គ្មានអ្នកណាអាចជួយយេីងបានក្រៅតែពីខ្លួនយេីងឡេីយ ៕