ប្រទេសវៀតណាមជម្រុញឱ្យក្រុមហ៊ុនដែលផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស់ផលិតម៉ាស់ឱ្យបាន៥លានក្នុងរយះពេលមួយថ្ងៃ
ស៊ីហៀង
- 956

(ទីក្រុងហាណូយ)៖ ដោយសារបញ្ហាកង្វះខាតនូវម៉ាស់ការពារ ប្រទេសវៀតណាមបានជម្រុញឱ្យក្រុមហ៊ុនដែលផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស់ ត្រូវបង្កើនការផលិតម៉ាស់នៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្លួនឱ្យបានចំនួន៥លានម៉ាស់ក្នុងរយះពេលមួយថ្ងៃ។

រដ្ឋាភិបាលរៀតណាមបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាដោយសារករណីជំងឺឆ្លងវីរុសនៅក្នុងប្រទេសកើនឡើងដល់ ២០០ នាក់។

រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា“ ក្រសួងសុខាភិបាលបានស្នើសុំដល់ក្រុមហ៊ុនដែល ផលិតម៉ាស់ការពារ ឱ្យធ្វើប្រតិបត្តិការឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ” ៕ ប្រភព Reuters

សម្រួលអត្ថបទដោយ៖SOEUR. 

Loading...