ការសិក្សាថ្មីបន្ថែម បានបញ្ជាក់ថា សាច់ក្រណាត់៣ ប្រភេទដែលវី រុ ស HCoV-OC43 ដែលស្រដៀងនឹងកូវិដ១៩ អាចទំនៅលើសាច់ក្រណាត់បានរហូតដល់រយះពេល ៣ថ្ងៃ

ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានរកឃើញថាវីរុសមួយប្រភេទស្រដៀងនឹងកូវិដ១៩ អាចរស់បានលើក្រណាត់ដែលត្រូវបានពាក់ជាទូទៅរហូតដល់ ៣ ថ្ងៃ។ ចំពោះការសិក្សានេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ De Montfort University ក្នុងទីក្រុង Leicester បានពិនិត្យមើលពីរបៀបដែលមេរោគឆ្លងមានលើក្រណាត់ចំនួន ៣ ដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅនៅក្នុងឧស្សាហកម្មថែទាំសុខភាព។

អ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាសមា្ភរៈដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅក្នុងឯកសណ្ឋានថែទាំសុខភាពបង្កហានិ ភ័យនៃការឆ្លង។ លទ្ធផលបានបង្ហាញថាក្រណាត់ដែលប្រើសារធាតុ polyester មានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតក្នុងការបញ្ជូនដោយវី  រុ  សនៅតែមានបន្ទាប់ពីបីថ្ងៃនិងមានសមត្ថភាពផ្ទេរទៅផ្ទៃនៃសា  ច់ក្រណា  ត់ដ៏ទៃផ្សេងទៀត។

នៅលើសាច់ក្រណាត់កាតុងសុទ្ធនោះវី  រុ  សមានសមត្ថភាពរស់នៅលើក្រណាត់នោះមានរយៈពេល ២៤ ម៉ោង ចំណែកឯសាច់ក្រណាត់ប៉ូលីកាតុង វី  រុ  សអាចរស់បានតែ ៦ ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ។

ការសិក្សានេះបានរកឃើញថាដំណក់ទឹកនៃវី  រុ  សហ្សែនគំរូមួយហៅថា HCoV-OC43 ដែលមានរចនាសម្ព័នស្រដៀងទៅនិងគំរូវីរុស SARS-CoV-2 ដោយបន្ដក់ទៅលើសាច់ក្រណាត់ ប៉ូលីស្ទើ, ប៉ូលីកូតុន និងកប្បាសសុទ្ធ ១០០% ។ បន្ទាប់មកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានតាមដានស្ថេរភាពនៃវី   រុ សលើសម្ភារៈនីមួយៗរយៈពេល ៧២ ម៉ោង។

ការសិក្សាក៏បានពិនិត្យមើលវិធីលាងសម្អាតដែលគួរឱ្យទុកចិត្តបំផុតសម្រាប់យកមេ   រោ   គនោះចេញពីក្រណាត់កប្បាសសុទ្ធ។ មានតែនៅពេលដែលយកសាប៊ូ លាង និងការប្រើនូវសីតុណ្ហ ភាពក្ដៅកើនឡើងលើសពី ៦៧ អង្សាសេ ទើបអាចលុបបំ  បាត់វី រុ   សនេះចោលបានទាំងស្រុងពីសា  ច់ក្រណាត់កាតុងនោះ។

ការសិក្សាក៏បានរកឃើញថាមិនមានហានិភ័យនៃការច  ម្លងមេ   រោគនោះទេនៅពេលដែលវត្ថុនានាត្រូវបានលាងសម្អាត។

ប្រភព៖ BBC

ប្រភព៖ SP