ថៃ៖ នាយកប្រតិបត្តិ ប្រេងឥន្ធនៈ PTT វិជ្ជមានកូវីដ១៩...

នាយកប្រតិបត្តិ ប្រេងឥន្ធនៈ PTT វិជ្ជមានកូវីដ១៩ កាលពីថ្ងៃសុក្រ នេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Bangkok Post ។ 

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ PTT ដែលស្ថិតនៅទីក្រុងបាំងកកត្រូវបានបិទ និងផ្អាកដំណើរការមួយរយៈសិន នេះក៏ព្រោះតែនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ មានផ្ទុកជំងឺ កូវីដ ១៩ ចំពោះនិយោជិក ទាំងអស់ដែលមានការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ ត្រូវបានធ្វើចត្តាឡីស័ក ចំនួន ១៤​ បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្ដលើកទីមួយ។​ ចំពោះអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ដោយប្រយោលត្រូវបាននិយោជកអនុគ្រោះ ព្រមអោយបំពេញការងារពីផ្ទះផងដែរ។ ប្រភព៖ Bangkok Post