សា ហា វ ណា ស់! ផ្ទុះ ហ្គា ស នៅ ចិន ចំកណ្ដាល ទីក្រុងហ៊ូប៉ី បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស ១១នាក់បានស ម្លា ប់

ចិន៖ ការ  ផ្ទុះ    ហ្គា   ស  ដ៏ ខ្លាំ ងក្លាមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍មួយនៅ Shiyan ខេត្ត Hubei នៅម៉ោ ងប្រហែល ៦ និង ៣០ នាទី ព្រឹក ម៉ោងនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី ១៣ ខែមិថុនា។ មនុស្ស ១១ នាក់បានស្លា  ប់ ៣៧ នាក់ រង របួ ស ជាទម្ងន់ ១៤៤ នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះគិតត្រឹមម៉ោង ១១ ព្រឹក។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីយ៉ាន បាននិយាយថា កិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះកំពុងបន្ត។ យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស ១៤៤ នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីអគារដែលទទួលរងការខូចខាតស ម្ភារៈយ៉ា  ង  ធ្ង  ន់ធ្ងរ  បន្ទា  ប់ពីការ ផ្ទុះ។ មូល ហេតុ   ផ្ទុះ   ហ្គា    សនេះកំពុងតែស្ថិតក្នុងការស៊ើ  បអង្កេតបន្ថែមទៀត៕

សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ SOPHEA

ប្រភព៖ bntnews.bg