ធនាគារ ហ្វីលីព និង បុរី សុវណ្ណភូមិ បានសម្រេចចុះកុងត្រាជាមួយគ្នាជាផ្លូវការ ដើម្បីពង្រីកវិស័យជំនួញ និង បង្កើនការវិនិយោគរួមគ្នាក្នុងចក្ខុវិស័យតែមួយ…

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១១ តុលា ឆ្នាំ២០២១ មុននេះ ធនាគារ ហ្វីលីព ភីអិលស៊ី និង បុរី សុវណ្ណភូមិ បានសម្រេចចុះកុងត្រាជាមួយគ្នាជាផ្លូវការ ដើម្បីពង្រីកវិស័យជំនួញ និង បង្កើនការវិនិយោគរួមគ្នាក្នុងចក្ខុវិស័យតែមួយ។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះផងដែរ ធនាគារ ហ្វីលីព ភីអិលស៊ី និង បុរី សុវណ្ណភូមិ បានរួមគ្នាជាដៃគូរយ៉ាងពិសេស ក្នុងការផ្តល់ជូននូវឥណទានគេហដ្ឋានសំរាប់អតិថិជន រហូតដល់ ៨៥% និង អាចរំលោះរហូតដល់ ២៥ឆ្នាំ ជាមួយនឹងការប្រាក់ត្រឹមតែ ៨%តែប៉ុណ្ណោះ ដែលនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រជួយសម្រួលដល់ការលំបាករបស់អតិថិជន ដែលត្រូវការលំនៅដ្ឋាន ហើយមិនស្មុគស្មាញក្នងការតម្កល់ប្រាក់ដើម្បីបង់រំលោះផ្ទះនៅបុរីសុវណ្ណភូមិ ដែលជាបុរីភ្នំពេញនៅលើបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ៦A។ 

នេះជាកម្មពិធី ចុះហត្ថលេខា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើការផ្តល់ ឥណទានគេហដ្ឋាន ឆ្លាតវៃ និងភាពជាដៃគូរវាង ធនាគារ ហ្វីលីព ភីអិលស៊ី និង បុរី សុវណ្ណភូមិ។

ពិធីចុះហត្ថលេខាជាដៃគូនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងនៅ Hyatt Regency Phnom Penh ក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោក សៅ សុខនី ជាអគ្គនាយក បុរីសុវណ្ណភូមិ និង លោក ចាន់ ម៉ាច ជាអគ្គនាយកធនាគារ ហ្វីលីព ភីអិលស៊ី។ ស្ថិតក្នុងឱកាសពិសេសនោះផងដែរ បុរី សុវណ្ណភូមិ បានប្រកាសប្រាប់ក្នុងកម្មពិធី“ដើម្បីជាឱកាសអាចជម្រាបជូនពីគម្រោងថ្មីមួយដែរជឿរជាក់ថាអស់លោក លោកស្រីនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើល និងពេញចិត្ត ក៏ដូចជាអតិថិជនគោលដៅរបស់បុរីសុវណ្ណភូមិ ដែលមិនធ្លាប់គិតថាមាន ហើយឥឡូវនេះបានបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈ បុរីសុវណ្ណភូមិ នេះគឺ គម្រោង The Lakes”។ ដូចគ្នានេះផងដែរក៏បានបង្ហាញពីសក្កានុពលកាន់តែខ្លាំង របស់ ធានាគារ ហ្វីលីព ភីអិលស៊ី ដែលជាធនាគារធំរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី ដែលបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជាផងដែរ៕