អីយ៉ា មិនយូរមិនឆាប់ទេនៅខ្មែរប្រហែលជាបើកដែរហើយមើលទៅ....(មានវីដេអូ)
វាសនា
- 803

អីយ៉ា ហាងមួយកន្លែងទៀតហើយនៅប្រទេសថែមានការចាប់អារម្មណ៏យ៉ាងខ្លាំងពីរសំណាក់មហាជនជាពិសេសនោះគឺនារីៗតែម្ដងមិនថាចាស់ឬក្មេងទេចូលពេញហាងតែម្ដងហើយ ប្រហែលជាមិនយូរទេមើលទៅខ្មែរយើងប្រហែលជាបើកដែលហើយ បើខ្មែរយើងបើកហាងនិងមែនធានាថាគ្មានពេលទំនេរទេរវល់រហូតហើយ ។

ប្រភពៈ My Sweetie

Loading...