អីយ៉ូ មើលទៅមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អណាស់ បើចរាចរណ៏ស្រុកខ្មែរបានតែប៉ុននិងមិនដឹងល្អយ៉ាងណាទេ.....(មានវីដេអូ)
វាសនា
- 835

មើលទៅបងប្អូនសូមបីតែដង្កូវរម៉ាស់ក៏មានសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់វាដែល មានជាក្បួន និងជាជួរល្អណាស់ ចុះពេលណាទើបចរាចរណ៏ស្រុកខ្មែរ លេងស្ទះទៅ វីដេអូនិងរូបភាពទាំងនេះហាក់ដូចជាបង្កប់ន័យនិងអត្តន័យយ៉ាងជ្រៅ មកដល់សង្គមខ្មែរសព្វថ្ងៃនេះ តោះមកទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា ។

ប្រភពៈ Hot News ស្រុកខ្មែរ៚

Loading...