ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកឡើង ពី​បរិបទសង្គម ខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុង បណ្តាញសង្គមហ្វេកបុក មួយចំនួន
វាសនា
- 727

មហាជនមួយចំនួនតែងតែលេងនៅបណ្តាញសង្គមហ្វេកបុកតែងតែមើលតែលើ​ អក្សរនិងរូបភាពដោយមិនទាន់​ គិតពីចំនុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាន ខ្ញុំសុំលើកឧទាហរណ៍មួយលើរូបភាព​ រោងបុណ្យនិងរោងការ ។

អវិជ្ជមានៈ បើរោងបុណ្យឬរោងការសង់កណ្តាលផ្លូវ​ បើបុគ្គលម្នាក់មានកំហឹងហើយចង់រករឿងគេឬមិនពេញចិត្តគឺតែងតែផុសឬភ្ជាប់និងរូបភាពមួយថា​ អាងតែមានបុណ្យហើយរៀបការធ្វើរោងដោយមិនចេះគិតគេបិទផ្លូវទាំងគេពិបាកធ្វើដំណើរ។
វិជ្ជមានៈ ចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតវិញយ៉ាងខ្លីថាតើពួកគាត់​ សង់រោងបុណ្យ​ រោងការនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃឬយ៉ាងណា? តើពួកគាត់មានចេតនាចង់សង់បែបនេះមែនទេ? មូលហេតុមកពីពួកគាត់មានតែទីតាំងសង់តែមួយទើបពួកគាត់សង់រោងបុណ្យឬរោងការ​ ពេញផ្លូវបែបនេះ​ តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងខ្លីវិញថាចុះបើថ្ងៃណាមួយប៉ះចំគ្រួសារអ្នកឬអ្នករាប់អានគ្នាគេសង់បែបនេះហើយគេសរសេរផុសទាំងមិនដឹងមូលហេតុតើអ្នកខឹងទេ?
បច្ចុប្បន្ននេះការប្រើបណ្តាញសង្គមហ្វេកបុកបើសិនជាការលើឡើងលើរូបភាពមួយថាល្អមហាជននិយាយល្អតែបើសិនជាការបង្ហោះពីអ្វីដែលសរសេរថាអាក្រក់គឺនិយាយថាអាក្រក់​ ដោយពុំទាន់ដឹងថាដំណើររឿងឬពីដំបូងជាយ៉ាងណា ។ នេះគ្រាន់ជាការបញ្ចេញមតិខ្លីនិងតថភាពសង្គមពិតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ប្រភពៈ តាំង គឺមឡេង

Loading...