វិធីបញ្ចុះខ្លាញ់ និងសម្រក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះតាមបែបធម្មជាតិ!
ណារ៉ា
-

*គ្រឿងផ្សំ ៖

- ក្រូចឆ្មារ ៣ ឬ៤ ចំណិត

- ខ្ទឹមស ២ ឬ៣កំពិស

- ទឹកឃ្មុំ ១ស្លាបព្រាបាយ

- ទឹកក្តៅ ១កែវ។

*វិធីធ្វើ៖

- ដំខ្ទឹមស ៣កំពិស

- ដាក់ចូលក្នុងកែវទឹកក្តៅ

- លាយទឹកឃ្មុំ ១ស្លាបព្រាបាយ

- កូរឱ្យរលាយបន្តិច

- ដាក់ក្រូចឆ្មារ ៣ ឬ ៤ចំណិត ចូលក្នុងកែវដែលលាយខាងលើ។

*ការប្រើប្រាស់៖

- ទុក ៥នាទី មុនពិសា

- ពិសារាល់ព្រឹក ២០នាទីមុនបរិភោគអាហារ

-អាចទទួលលទ្ធបានផលល្អក្នុងមួយសប្តាហ៍។Source: អ៊ាង សុផល្លែត Sophalleth