ឱសថបុរាណខ្មែរ កបជំងឺច្រើនណាស់
ណារ៉ា
- 2652

ឈ្មោះរុក្ខឱសថ៖ ទិល ទិលទុង

ផ្នែកប្រើប្រាស់៖ មើម

កបនឹងជម្ងឺ៖ ផ្ដាសាយ ក្អក រលាកផ្លូវដង្ហើមខាងលើ គ្រុនក្ដៅ អាប់សែសួត មួល។

ប្រើខាងក្រៅសម្រាប់ព្យាបាលរបួសប៉ះទង្គិច (បំពោកពីលើ)។

កំរិតប្រើ៖ 15g-30g ស្ងោរផឹកក្នុង១ថ្ងៃ។

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

ឯកសារយោង៖ រុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជា ៣