វល្លិ៍បណ្ដូលពេជ្រ ជួយព្យាបាលជំងឺតាអក ទឹកនោមផ្អែម
ណារ៉ា
-

រុក្ខជាតិ៖ វល្លិ៍បណ្ដូលពេជ្រ

​* ផ្នែកប្រើប្រាស់៖ រុក្ខជាតិទាំងមូល។

* កបនឹងជម្ងឺ៖ រមាស់ តាអក ប្រមេះទឹកបាយ ឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងរ៉ាំរ៉ៃ ស្វាយ គ្រុនចាញ់ គ្រុនក្ដៅ ទឹកនោមផ្អែម មិនឃ្លានអាហារ។

កំរិតប្រើ៖

– ស្ងួត 10g ស្ងោរទឹក១លីត្រផឹកក្នុង១ថ្ងៃ

– (ម៉្សៅ) 2g-3g ឆុងទឹកហូបក្នុង១ថ្ងៃ៕

ប្រភព៖ ឱសថបុរាណខ្មែរ