អាណិតកូនសិស្សខ្ញុំណាស់! ឈឺហើយសុំម៉ែមករៀនទៀត មិនហ៊ានឈប់ខ្លាចរៀនចាញ់មិត្តភក្តិ! ធ្វើជាគ្រូ ដូចជាម្ដាយឳពុកទី២ចឹង ទោះជាយ៉ាងណា ត្រូវមើលថែពួកគាត់ ដូចកូនបង្កើតចឹងដែរ....!
វាសនា
- 24957

អាការខ្យល់ភ្លាមៗ ចុកពោះ វិលមុខ ក្អួត ក្ដៅខ្លួន ផ្ទះកូននៅឆ្ងាយ មានតែវិធីសង្រ្គោះបង្ការភ្លាមៗកោសខ្យល់ឲ្យសិន ចាំមិចម៉ាឌុបកូនជូនទៅផ្ទះ គ្រូជាឪពុកម្ដាយទី២របស់សិស្ស😊 អាណិតណាស់ ឈឺហើយសុំម៉ែមករៀនទៀត មិនហ៊ានឈប់ខ្លាចរៀនចាញ់មិត្តភក្តិ 😍😍😍 គ្រូជូនពរឲ្យកូនឆាប់ជាសះស្បើយ មានសុខភាពល្អ😍😍😍😍 ទឹកចិត្តគ្រូ 😍😍😍 សូមផ្ដាំទៅលោកគ្រូអ្នកដទៃទៀត សូមជួយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសិស្សផង😊😊😊 ព្រោះគ្រូជាឪពុកម្ដាយទី២របស់កូនៗគ្រប់គ្នា 😍😍😍😍 រដូវកាលនេះ សម្បូរជម្ងឺណាស់ សូមតាមដាន ទាំងការញាំនំចំណី ការទទួលទានទឹក និងកត្តាផ្សេងៗទៀត😊😊😊 ដើម្បីសុវត្តិភាពក្មេងៗ😊😊😍😍😍😍 ៕


Loading...