រឿងស្ដ្រីគួរតែដឹង អានហើយជួយស៊ែរផង! ក្រោយសម្រាលកូនរួច គួរតែស្អំទឹកកក ឬ ស្អំទឹកក្តៅ ហើយត្រូវប្រឈមគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះ?
ស៊ីហៀង
-

បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា ឱសថស្ថាន ខេ អេស & ប៊េប៊ីសប ផ្សារកន្ទួត  បានឲ្យដឹងថា "រឿងស្ដ្រីគួរតែដឹង អានហើយជួយស៊ែរចែករំលែក១ផង។ ជាសំនួរពេញនិយមដែលគេតែងសួរខ្ញុំ < <ក្រោយសំរាល់កូនគួរតែស្អំទឹកកក ឬ ស្អំ ទឹកក្តៅ ??? ដើម្បីអោយស្រកក្បាលពោះវិញ និងត្រឹមត្រូវតាមក្បួនវេជ្ជសាស្រ្ត >> 

សូមអានចំលើយនៅខាងក្រោម

? ក្រេាយសំរាល ការស្អំក្អមក្តៅលើពេាះ រឺ ការសង្កត់ថ្មក្តៅរឺ របស់ដែលក្តៅ រឺ ខ្នើយទឹកក្តៅលើពេាះ អាចប្រឈមនឹងគ្រេាះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត

? កំឡុងពេលមានផ្ទៃពេាះ សរសៃឈា មចិញ្ចឹមស្បូន និង ស្បូន ត្រូវរីកធំ បន្តិចម្តង បន្តិចម្តងពីមួយខែ ទៅមួយខែ។ ក្រេាយសំរាលសរសៃឈា មចិញ្ចឹមស្បូននេាះ នឹងត្រូវរួមតូចបន្តិចម្តង បន្តិចម្តង មកដូចដើមវិញ ។ ទាំងស្បូនដូចគ្នា ក្រេាយសំរាល តួនាទីរបស់ស្បូនត្រូវតែកន្ត្រាក់រួមតូច ។ ការសំរាលដេាយធម្មជាតិ ត្រូវការរយះពេល 3អាទិត្យ ទើបសរសៃឈា ម និង ស្បូនរួមតូចដូចដើមវិញ ករណីសំរាលដេាយវះ អាចដល់ 4 អាទិត្យ ។ ដូច្នេះហើយបើក្រេាយសំរាល យើងទូន្មានចាំបាច់ត្រូវតែ ស្អំទឹកកក ភាពត្រជាក់ ជួយដល់សរសៃឈា ម និង ស្បូន រួមតូចដូចដើមល្អ ។

? ហេតុអ្វីបើ របស់ក្តៅហាមដាច់ខាត មិនអេាយស្អំលើពេាះ ?

យើងប្រៀបធៀបជាមួយនាក់ដែលមាន ជំងឺទឹកនេាមផ្អែម ដំបៅសុីជើង រលួយអស់ ដេាយសារតែសរសៃឈា មដែលទៅចិញ្ចឹមជើង និង ចុងជើង ចាប់ផ្តើមស្វិត ត្បៀតតូចទៅ តូចទៅ ឈា មចិញ្ចឹមទៅជើងមិនគ្រប់គ្រាន់ ទើបចាប់ផ្តើមខ្មៅជើង និង ស្ពឹកបាត់បង់ការដឹងរបស់ជើង ។ ដូច្នេះហើយ បន្ថែមលើការព្យាបាលដេាយថ្នាំ យើងទូន្មានអេាយនាក់ជំងឺ ស្អំទឹកក្តៅអ៊ុន អ៊ុន នៅជើង មួយថ្ងៃអេាយបាន 2ដង ដើម្បីសំរួលដល់ការបើកសរសៃឈា ម អេាយរត់បានស្រួល ។

ហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីសំរាលកូន ពរពេាះ 9ខែ 10ថ្ងៃ ស្បូនយើងក៏ធំ សរសៃឈា មចិញ្ចឹមស្បូនក៏រីកធំ ក្រេាយសំរាលយើងចង់បានអេាយ ស្បូន និង សរសៃឈា មរួមតូចបានល្អ អេាយដូចដើមវិញ ហេតុអ្វីក៏យករបស់ដែលក្តៅទៅដាក់ អេាយសរសៃឈា មរីកកាន់តែធំទៅវិញ ?

? បងប្អូនត្រូវដឹងថា សរសៃឈា មកាន់តែរីកប៉េាង ឈា មរត់ចូលមកស្បូនក៏កាន់តែច្រើន អ្វីដែលសំខាន់នេាះ ស្បូនត្រូវការកន្ត្រាក់រួមតូចក្រេាយ សំរាល ។ របស់មួយដែលមានទឹកឈា មហូរចូលគ្នាដុំ ដុំ តើយើងអាចអេាយគ្នា រួមកន្ត្រាក់តូចបានទេ ?

? ថ្ងៃនេះផ្ទាល់យើងបានជួបបងស្រីម្នាក់ដែលសំរាល បានសុខសប្បាយបានត្រលប់ទៅផ្ទះវិញធម្មតា នៅពេទ្យគឺយើងមានដុំទឹកកកជូនដើម្បី ស្អំសង្កត់ពោះ។ ក្រេាយត្រលប់ទៅផ្ទះបានប៉ុន្មានថ្ងៃ ដេាយចាស់ជិតខាង ម្នាក់មួយម៉ាត់ ម្នាក់មួយម៉ាត់ ទូន្មានអេាយសង្កត់ក្អម និង អំបិលប៉ុន្មានគីឡូដាក់លើពេាះ ដេាយសំអាងថាអេាយឆ្អិនសរសៃ ។ ក្រេាយទៅដល់ផ្ទះភ្លាមការស្អំមុនដំបូង ឈា មធ្លាក់ច្រើនបង្គួរ ដល់សង្កត់បានប៉ុន្មានថ្ងៃ ថ្ងៃនេះឈា មបានហូររាវដូចទឹក ទាំងដុំធំ ធំ ប៉ុនបាតដៃក៏មាន នាក់ជំងឺក៏សន្លប់បាត់បង់ស្មារតី ហើយស្វាមីក៏ដឹកគាត់មកពេទ្យ។ មកដល់ភ្លាម ការពិនិត្យអេកូឃើញថាស្បូនពេញដេាយដុំឈា ម សភាពទន់ខ្លាំង ។ ពេទ្យក៏ចាប់ផ្តើមដាក់ថ្នាំអេាយម្តាយឡើងសំពាធឈា ម ដាក់ថ្នាំជំនួយកន្ត្រាក់ស្បូន និង ម៉ាស្សាស្បូន ។

ចុងបញ្ចប់ការម៉ាស្សា និង ដាក់ថ្នាំ នេះអត់ទទួលលទ្ធផលទេ ។ នាក់ជំងឺចាំបាច់ត្រូវបញ្ចប់ដេាយការវះកាត់ស្បូនចេញ ។ ការវះកាត់ឃើញថា ស្បូន សាច់ស្បូនជ្រាយដូច ប៉េងប៉េាងច្រកទឹក ។ ម្តាយសង្រ្គេាះបានដេាយជេាគជ័យ តែត្រូវបាត់បង់ស្បូនទាំងនៅក្មេងវ័យ ។

? ដូច្នេះហើយសូមមេត្តា បងប្អូន មិត្តមិត្តទាំងឡាយ ធ្វើអ្វីមួយដេាយការថ្លឹងថ្លែងខ្ពស់ ។ សំនួរដែលធ្លាប់ជួប “ ហេតុអ្វីគេសង្កត់គ្រប់គ្នាមិនអី ? សង្កត់តាចឹងមួយជាតិហើយអត់ឃើញអីផង ។ “ ដេាយបងប្អូនបានយកតួលេខ មិត្តភក្តិ បងប្អូនប៉ុន្មាននាក់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនប៉ុណ្ណេាះ ។ ការពិតរឿងនេះគឺ មានច្រើនករណីមកហើយ ។

? បងប្អូនមិត្តស្ត្រីត្រូវតែចាំមួយមុខចុះថា របស់ត្រជាក់ ទើបអាច សំរួលការ បង្រួមស្បូន និង សរសៃឈា ម មកតូចវិញបាន ។ របស់ក្តៅគេប្រើលើតែនាក់ ទឹកនេាមផ្អែមជាដើមត្បៀតសរសៃឈា ម ត្រាំទៅជួយសំរួលអេាយសរសៃឈា មធំវិញបានខ្លះ ។ តែចំពេាះស្ត្រីសំរាលកូន ស្បូន និង សរសៃឈាមគឺធំបាត់ហើយ រយះពេល 9ខែ 10ថ្ងៃនេះ គឺក្រេាយសំរាលត្រូវការអេាយរួមតូចអេាយដូចដើមវិញ មិនមែនត្រូវការអេាយរីកបន្ថែមទៀតនេាះទេ ។ សរសៃឈាមរីកធំ ស្បូនរីកធំ គឺម្តាយនឹងធ្លាក់ឈា មធ្ងន់ធ្ងរ អាចគ្រេាះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត ។

សូមអរគុណ ?

Weygand Thaihoa

ប្រភព៖ ឱសថស្ថាន ខេ អេស & ប៊េប៊ីសប ផ្សារកន្ទួត