ប្លែកភ្នែក ប្លែកអារម្មណ៍! យុវជនខ្មែរម្នាក់ បង្កើតស្នាដៃខ្លួនឯងជាមួយ ម៉ូតអាវយឺតជាច្រើន កំពុងបន្តចែកចាយក្នុងហ្វេសប៊ុកជារៀងរាល់ថ្ងៃ …(មានរូបភាពច្រើន)

ដោយសារថ្មីៗនេះ យើងឃើញថាមានផលិតផល ម៉ាក Brand ជាច្រើនកំពុងតែបង្កើតឡើងជា ពិសេសគឺបង្កើតដោយយុវជន យុវនារីខ្មែរយើងតែម្តង ស្របជាមួយយុវវ័យបច្ចុប្បន្នមានការ អោយតម្លៃ និងគាំទ្រចាប់ផ្តើមកាន់ឡើងច្រើនចំពោះ Brand ក្នុងស្រុក យើងខ្ញុំសូមលើកយក Brand មួយដែលកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបណ្តាញសង្គម Facebook ជាពិសេស Page ផ្លូវការរបស់ Balan Brand T-Shirt ផ្ទាល់តែម្តងដែលកំពុងបង្ហាញនូវអាវយឺតដែលគួរឲ្យទាក់ទាញទាក់ទងនិង អក្សរ រូប និងមិត្តសញ្ញាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្តង។

ខាងក្រោមគឺជារូបអាវយឺតចំនួន ១០ អាវដែលកំពុងបង្ហោះក្នុង Page និងបន្តបង្ហោះរហូតដល់ ៣០ អាវ ដែលធ្លាប់បានចេញលក់ក្នុងទីផ្សាររួចទៅហើយ៖

Page Balan ចុចទីនេះ >> https://www.facebook.com/BALANBRAND