សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣៖
Sokli
-

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ - ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។

ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប អូសបន្លាយលើភាគខាងជើង ប្រទេសថៃ ឡាវ និងវៀតណាម ជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងនិរតីមធ្យម៕

ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ៖

១៖ តំបន់ទំនាបកណ្តាល៖

* សីតុណ្ហភាពអប្បបរិមា មានពី ២៣-២៥ អង្សាសេ

* សីតុណ្ហភាពអតិបរិមា មានពី ៣២-៣៤ អង្សាសេ

* អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យម និងមានផ្នែកខ្លះមានភ្លៀងធ្លាក់បង្គួរ លាយឡំដោយផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់។

២៖ តំបន់ខ្ពង់រាប៖

* សីតុណ្ហភាពអប្បបរិមា មានពី ២២-២៤ អង្សាសេ

* សីតុណ្ហភាពអតិបរិមា មានពី ៣២-៣៤ អង្សាសេ

* អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យម លាយឡំដោយផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់។

៣៖ តំបន់មាត់សមុទ្រ៖

* សីតុណ្ហភាពអប្បបរិមា មានពី ២២-២៦ អង្សាសេ

* សីតុណ្ហភាពអតិបរិមា មានពី ៣០-៣២ អង្សាសេ

* នៅថ្ងៃទី៤-៥ កញ្ញា នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើន លាយឡំផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់។

* បន្ទាប់ពីនោះភ្លៀងធ្លាក់ថមថយមក ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យម៕