មើលវីដេអូមួយនេះមានអារម្មណ៏ថាអាណិតកូនឆ្កែទាំង៣នេះណាស់!!
វាសនា
- 680

វីដេអូមួយនេះបានបង្ហាញ់ពីរភាពអត់ឃ្លាននិងកំព្រា ឪពុកម្ដាយ ហើយរង់ចាំអ្នកមកជួយ ដូចកូនឆ្កែបីក្បាលត្រូវបានម្ចាស់យកទៅបោះបង់ចោល នៅក្នុងលូមួយកន្លែង មើលវីដេអូមួយហើយវាមិនខុសអីនិងមនុស្សយើងទេដែលបង្កើតកូនមកហើយយកគ្នាទៅបោះបង់ចោលនោះ ចង់ដឹងទេថាជីវិតកូនទាំងបីក្បាលនោះទៅជាយ៉ាងណានោះទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ។

ប្រភព៖ ណុត

Loading...