ប្លែកទៀតហើយ...ចេះរកនឹកឃើញ នារីវ័យក្មេងបែកគំនិតសាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់សម្គាល់ខ្លួន…..
ណារ៉ា
- 1102

អាចនិយាយបានថាជាគំនិតថ្មីប្លែកដែលមិនដែលមានពីមុនមក ដោយនារីជនជាតិថៃម្នាក់បានសាក់រូបនៅលើស្មាខាងក្រោយ តែដែលខុសពីគេគឺនាងបានសាក់រូបប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនរបស់នាងផ្ទាល់ រួមទាំងមានព៌តមានលំអិត ដូចជា ឈ្មោះ-នាមត្រកូល កន្លែងស្នាក់នៅ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត មានទាំងរូបថត …។

អ្នកដែលបានសាក់អោយនាងឈ្មោះ ศักดิ์สิทธิ์ จันทะวงษ์ បាននិយាយថា នេះជាលើកដំបូងហើយដែលគាត់បានសាក់រូបអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបែបនេះ ក្រោយពីគាត់បាន បង្ហោះរូបនេះតាមបណ្ដាញសង្គមធ្វើអោយមានអ្នកចាបអារម្មណ៍ជាច្រើនចំពោះគំនិតដ៏ប្លែករបស់នាង។
រក្សាសិទ្ធិ៖KhmerNews

Loading...