សូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រ័ត្នផងនៅកាហ្វេដែលនាំចូលមកស្រុកខ្មែរ កុំអោយមានបញ្ហាដូច.....(មានវីដេអូ)
- 1903

ព័ត៍មានផ្សាយមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែមានរឿងល្បីពេញប្រទេសវៀតណាមតែម្ដង ហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពេលនេះបានធ្វើអោយបុរសម្នាក់ស្លាប់ភ្លាមៗនៅនិងកន្លែង បន្ទាប់ពីរផឹកកាហ្វេ នៅក្នុងហាងនោះមក សំរាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តនៅការទទួលទាននៅកាហ្វេមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នផង ព្រោះយើងមិនដឹងថាហាងកាហ្វេនៅស្រុកខ្មែរយកកាហ្វេមកពីរណាខ្លះទេ ។

ប្រភពៈ Danh Đán