អាណិតពួកគាត់ណាស់!!! សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយ Share វីដេអូនេះ ដេីម្បីអោយសប្បុរសជន បានឃេីញនឹងជួយទិញ កាបួប និងកន្សែង ដែលអ្នកមីងចាក់ផ្ទាល់ដៃផង ស្អាតៗណាស់
វាសនា
- 928

សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយ Share វីដេអូនេះដេីម្បីអោយសប្បុរសជនបានឃេីញនឹងជួយទិញផង។ សូមបងប្អូនមេត្តាជួយទិញកាបូបនិងកន្សែងចាក់របស់អ្នកមីងនិងលោកពូ ដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកអាសុីតផងចុះ។ ជូនពរបងៗជួបតែរឿងល្អៗ លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង់ អ្នកមីងនិងលោកពូ ទីតាំងរបស់ពួកគាត់គឺនៅ សំណង់ដប់១២ សាខាទី១ ? 015 48 77 97 ។

Loading...