ឱសថធម្មជាតិព្យាបាល រោយដៃជើង ទាចទឹក ក្មេងពិសអាចម៍កុក រលាកក្រលៀន!
ណារ៉ា
- 2549

ឱសថធម្មជាតិព្យាបាល

ព្យាបាល៖ ផ្កាសាយ រលាកបំពង់ក រោយដៃជើង ទាចទឹក ក្មេងពិសអាចម៍កុក រលាកក្រលៀន ។
រុក្ខជាតិ៖ ជាប្រភេទស្មៅ កំពស់ពី២០-៥០cm ដើមមានបីជ្រុង ផ្នែកប្រើប្រាស់៖ ប្រើស្លឹករុក្ខជាតិទាំងមូល
រសជាតិ៖លី្វង ចត់ និងត្រជាក់ កំរិតនិងរបៀបប្រើ៖ ដើមស្រល់ 30-60g ដើមស្ងួត 15-30g
ហាម ៖ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះប្រើ។ **សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។ សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត ឯកសារយោង៖ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ្តបូរាណ