កុំមើលងាយជីវ៉ាន់ស៊ុយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងនឹងការឆ្លងជំងឺតម្រងនោមយ៉ាងល្អបំផុត
ណារ៉ា
- 2002

កុំមើលងាយជីវ៉ាន់ស៊ុយ វាក៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងនឹងការឆ្លងជំងឺតម្រងនោមយ៉ាងល្អបំផុតដែរ។ ទឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយអាចបម្រើការសម្អាតតម្រងនោម ហើយបញ្ចេញចោលជាតិពុលដែលមានវត្តមាននៅក្នុងវា។ សារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនដូចជា៖ A, C, B, ប៉ូតាស្យូម, សូដ្យូម, ស្ពាន់… សុទ្ធតែមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់រាងកាយ។ យកស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយទៅដាំឲ្យពុះក្នុងរយៈពេលយូរ ហើយមកផឹកវានៅពេលដែលត្រជាក់។

Source: អ៊ាង សុផល្លែត Sophalleth