ពីបុរាណមកល្បីខ្លាំងណាស់ខាងព្យាបាលរោគថ្លើម ដោយយករុក្ខជាតិនេះ
ណារ៉ា
- 3687

រុក្ខឱសថ៖ ត្រចៀកទន្សាយ

ផ្នែកប្រើប្រាស់៖ រុក្ខជាតិទាំងមូល

កបនឹងជម្ងឺ៖

-រុក្ខជាតិទាំងមូល៖ ថ្លើម (ស្ងោរផឹក)

-ឫស៖ ក្អក ផ្ដាសាយ

-រុក្ខជាតិទាំងមូល៖ សើស្បែក(កំឡោច)

កំរិតប្រើ៖ (ស្ងួត) 15g – 30g ស្ងោរផឹកក្នុង១ថ្ងៃ។

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

ឯកសារយោង៖ រុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជា ៣