កម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័តថ្មីមួយដែលប្រើឌីជីថលដោយប្រព័ន្ទ Internet បានភ្ជាប់សេវាសុខភា ទៅនឹងគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនៅស្រុក MacPherson សំរាប់តម្រូវការដល់ប្រជាជន
- 1508

សិង្ហបុរី: កម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័តថ្មីមួយដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុង ស្រុក MacPherson ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី 17 ខែវិច្ឆិកាដោយមានមុខងារជាច្រើនដែលអាចតភ្ជាប់ទូរស័ទ្ទ ជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតស្ម័គ្រចចិត្តដោយប្រព័ន្ទឌីជីថលនែការប្រើប្រាស់បណ្តាញ Internet សំរាប់សេវាសុខភាព ។

កម្មវិធីនេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា MacPherson Cares ( ហៅថាកម្មវិធីយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាព ប្រជាជន)។

កម្មវិធីនេះអាចប្រើបានជាច្រើន ភាសានិងទំហំពុម្ពអក្សរធំ - លក្ខណៈពិសេសមានប្រយោជន៍សម្រាប់ ទំនាក់ទំនងជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតទៅលើផ្នែកសេវាសុខភាព សំរាប់មនុស្សចាស់ៗដែលមានមានអាយុលើសពី 60 ឆ្នាំ។ កម្មវិធីនេះក៏មានភាពងាយស្រួលសំរាប់ការប្រើក្នុងការទំនាក់ទំនងនិងពិគ្រោះយោបល ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតផងដែរ។

ក្នុងចំណោមមុខងារទាំងនោះរួមមានសេវាទូរ Telemedicine ដែលអាចឱ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការធ្វើសន្និសីទវីដេអូពិភាក្សា​ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតនិងថ្នាំដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅផ្ទះរបស់ពួកគេ។

កម្មវិធីនេះក៏អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការស្នើសុំអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីបំពេញតម្រូវការ ដូចជា សេវាក្នុងការទិញម្ហូបអាហារ និងសេវាផ្សេងៗ ទៀត ជាមួយនិងប្រព័ន្ទ Internet ។

លោកស្រី Tin Pei Ling សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន MacPherson SMC បានមានប្រសាសន៍ថា "អ្វីដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងទទួលបាននោះគឺប្រជាជនរបស់យើង ជាពិសេសមនុស្សវ័យចំណាស់ដើម្បីអោយពួកគាត់​មានផាសុខភាពជាមួយដំណោះស្រាយឌីជីថលដោយប្រព័ន្ទ ( Internet) ។

"នៅចុងបញ្ចប់យើងចង់ឱ្យដំណោះស្រាយទូរស័ទ្ទចល័តមួយនេះដោយប្រើកម្មវិធី ឌីជីថល ដែលអាចបម្រើផលប្រយោជន៏និងសេវាសុខភាពជូនដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់នោះផងដែរ។

ប្រភព: CNA / ic (aj)