ក្រុមហ៊ុន Apple និងអភិវឌ្ឍថ្មជំនាន់ក្រោយរបស់ខ្លូន
ផានិត
- 1097

បច្ចេកវិទ្យា៖ ក្រុមហ៊ុន Apple បានរៀបចំផ្នែកមួយចំនួនរួចមកហើយហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះបានលើកឡើងថាវាក៏មានគម្រោងសម្រាប់ម៉ូតដែលផ្ទាល់ខ្លួននិងការបង្ហាញ microLED ។ ប៉ុន្តែពីរូបរាងនៃវត្ថុ របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទ iPhone ក៏អាចរៀបចំអាគុយរបស់ខ្លួនផងដែរ។ យោងតាមរបាយការណ៍របស់ Bloomberg ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Apple បានជួលលោក Soonho Ahn ធ្វើជាប្រធានសកលនៃការអភិវឌ្ឍន៍ថាមពល។ កាលពីមុនលោក Ahn បានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន LG Chem អស់រយៈពេល 18 ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ 2014 និងថ្មីៗនេះទៀតនៅឯ Samsung SDI ។

ទាំងពីរនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនធំ ៗ របស់ក្រុមហ៊ុន LG Corporation និង Samsung និងផ្គត់ផ្គង់ថ្មទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទូទាំងពិភពលោក។ ការពិតកាលពីអតីតកាល Samsung SDI គឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រុមហ៊ុនអេបផល។ ក្នុងអំឡុងពេលរបស់ Ahn នៅក្រុមហ៊ុន Samsung SDI លោកបានធ្វើជាអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន។ បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Apple ដែលទើបជួលថ្មីបានដឹកនាំការអភិវឌ្ឍនៃថ្មពិលលីចូមបច្ចុប្បន្ននិងថ្មនិងសម្ភារៈជំនាន់ថ្មី។

ជិតមួយឆ្នាំមុននេះរបាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតរបស់ Bloomberg បានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន Apple កំពុងតែចរចាដើម្បីទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ cobalt រយៈពេលវែងដែលជាសមាសធាតុសំខាន់នៅក្នុងថ្ម ពីអ្នករករ៉ែដោយផ្ទាល់។ នៅពេលនោះព័ត៌មានត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការខ្វះខាតលោហៈធាតុដើម។ ប៉ុន្តែការជួលថ្មីៗរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានបង្ហាញថាវាប្រហែលជាកំពុងតែរៀបចំផែនការផលិតថ្មរបស់ខ្លួនជាពិសេសដែលផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ក្រោយ៕

អត្តបទបកប្រែនិងកែសម្រួលដោយ៖ ផានិត

ប្រភពពី៖ PHONE ARENA

Loading...