ខ្មែរជួយខ្មែរ ! កីឡាប្រដាល់ ឃឹម ឌីម៉ា កំពុងជួបគ្រោះធ្ងន់ ត្រូវការលុយ វះកាច់សសៃជើងនៅប្រទេថៃ....
ស៊ីហៀង
- 1202

ពិបាកចិត្តណាស់ពេលលឺថា បង ឌីម៉ា ស្ថិតក្នុងស្ថានការណ៍បែបនេះ ខ្ញុំតែងតែតាមដានគ្រប់កាប្រកួតរបស់គាត់ ចូលចិត្តមើលគាត់វ៉ៃ ក្នុងនាមជាអ្នកគាំទ្រម្នាក់ មានអារម្មណ៍ថាសោកស្តាយខ្លាំងណាស់ ពេលលឺថា បង ឌីម៉ា ត្រូវផ្អាកពី វិស័យកីឡាប្រដាល់ ដោយសារ សសៃជង្គង់ត្រូវបានដាច់ អ្វីដែលកាន់តែសង្វេកនោះគឺ បង ឌីម៉ា ត្រូវការវះកាត់បន្ទាន់ ឥឡូវកំពុងខ្វះខាតនូវថវិកា ជាច្រើន សម្រាប់ថ្លៃការវះកាត់ . ដោយយោងតាមពត៍មានបណ្តោះអាសន្ម ថ្លៃការវះកាត់តសសៃជង្គង់ របស់បងឌីម៉ា ត្រូវចំណាយថវិកា ពីចន្លោះ 7000$ ទៅ 15000$ នៅឯមន្ទីរពេទ្យ ក្នុង ប្រទេស ថៃ .ខ្ញុំបាទ នឹងរៀបចំបង្កើត ( មូលនិធិ 5$ )ចាប់ផ្តើមប្រមូលពីថ្ងៃស្អែកនេះតទៅ ដើម្បីយកទៅជូន បង ឃឹម ឌីម៉ាដើម្បីជាផ្នែកចូលរួម សម្របសម្រួល ថ្លៃចំណាយការវះកាត់( - ក្នុងបងប្អូនម្នាក់អាចចូលរួមបានត្រឹមតែ 5$ តែប៉ុណ្ណោះ )សូមអរគុណ 🙏☎️ 098 993 969


Loading...