ជីវភាពពួកគាត់នឹងប៉ះពាល់ ហើយស្បៀងសម្រាប់បងប្អូនក៏ប៉ះពាល់ មេឃអើយសុំមេត្តាប្រណីដល់ពួកគាត់ផង..

របាយ​​​​​​​​​​​​ការណ៍​​​​​​​​​​​សង្ខេបក​​​​​​​​​​សិកម្មឆ្នាំ២​​​​​​​​០១៩ ចេញដោយក្រសួង​កសិកម្មរុក្ខាប្រមា​​​​ញ់ និ​​​​​​​​ងនេសា​​​​​​​​ទ ​​​​​​​​​​​ចំនូន ​​​​​​​​​​​៥ ចំ​​​​​​​​​​​​​​​​​ណុច បានបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នដំណាំស្រូវ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចំនួន ៩ ខេត្ត កំពុង​​​​​​​​រងផល​​​​​​​ប៉ះ​​​​​​​​​​ពាល់​ ដោយ​​​​​​​​​​​​សារ​គ្រោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រាំងស្ងួន ដែលសរុបប្រមាណ ១៥ ម៉ឺនហិច​​​​​​​​​​​តា។

ក្នុងរបាយការ​ណ៍នោះ បញ្ជាក់ថា៖ ទី១.​ បង្ហាញពីល្បឿនកា​​រងារ​​​​​​​​​​​បង្កបង្កើនផ​​​​​​​​​​​​​​ល។ ទី២. លទ្ធផ​​​​​​​​លនៃកា​​​​​​​​​​​​​​​​​​រនាំចេញផលិ​​​​​​​​ផលក​​​​​​​​​​​​សិកម្មពី​​​​​​​​​​​កម្ពុជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៅតាមបណ្តាប្រទេសគោ​​​​​​​​​​​​លដៅក្នុងពិភ​​​​​​​​ពលោក​​​​​​​​​​​។ ទី៣. កា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រនាំចេញស្រូវក្រៅផ្លូវការទៅ​​​​​​​​​​កាន់ប្រទេ​​​​​​​​​​សវៀត​​​​​​​​​​​ណាម។ ទី៤​​​​​​​. តម្លៃស្រូវ និង ទី៥. កា​រប្រឈមនឹ​​​​​​​​​​​ងគ្រោះ​​​​​ធម្មជាតិ ។

របាយការ​ណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថា​​​​​​​​​​ បច្ចុប្បន្នដំណាំស្រូវ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចំនួន ៩ ខេត្ត កំពុង​​​​​​​​រងផល​​​​​​​ប៉ះ​​​​​​​​​​ពាល់​ ដោយ​​​​​​​​​​​​សារ​គ្រោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រាំងស្ងួន ដែលសរុបប្រមាណ ១៥ ម៉ឺនហិច​​​​​​​​​​​តា។

​​​​​​​​​​​ខេត្តដែលរង​​​​​​​​​​គ្រោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទាំង ៩ នោះ មានដូចជា​​​​​​​​​​​​​ ខេត្តសៀមរាម​​​​​​​​​​​ ៥.១៥០​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហិចតា ខេត្តកំពង់ធំ ១៥.០០០ ហិចតា ​​​​​​​​​ខេត្តបន្ទាយមា​​​​​​​​នជ័យ ២​​​​​​​​​៥.២៨៤ ហិ​​​​​​​​​​​​​​​​​ចតា ខេត្តបាត់ដំ​​​​​​​​​បង ៦១.​​​​​​​​​​​០៥០ ហិច​​​​​​​​​​តា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខេត្តពោធិ៍សាត់ ៣០.៩​​​​​​​​​២៣ ​​​​​​​​​​​​​ហិចតា ខេត្តកំពង់​​​​​​​​​​ចាម ៦.០០​​​​​​​​​៣ ហិចតា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខេត្តព្រៃវែង ១៦.២​​​​​​​១១ ហិច​​​​​​​​​តា​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខេត្តឧត្តរមានជ័យ៨៧២ ​​​​​​​​​​​ហិច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តា និងខេ​​​​​​​​​​​ត្តត្បូងឃ្មុំ ៥.១៥​​​​​​​​​០ ហិចតា៕ 

Loading...