ការប្រយុទ្ធមួយដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលរវាង ឆ្កែនិងពស់វែក, ឆ្កែនិង សត្វត្រកួត, អណ្ដើកនិងអណ្ដើក, សត្វអូដ្ឋ និងសត្វអូដ្ឋ, កង់ហ្គារូ និងកង់ហ្គារូ... មានវីដេអូ

នេះពិតជារឿងដែលលោកអ្នកកម្រនឹងបានឃើញនិងជួបប្រទះ នូវការប្រយុទ្ធមួយដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលរវាងសត្វកង់ហ្គារូ និងកង់ហ្គារូ, ឆ្កែនិងពស់វែក, ឆ្កែនិង សត្វត្រកួត, អណ្ដើកនិងអណ្ដើក, សត្វអូដ្ឋ និងសត្វអូដ្ឋ  ហើយអ្វីដែលធ្លាប់បានឃើញនោះគឺ ការប្រយុទ្ធរបស់សត្វអណ្ដើកនិងអណ្ដើក, សត្វអូដ្ឋ និងសត្វអូដ្ឋ...។

ចង់ដឹងថាការប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វិតស្វាញរបស់សត្វទាំងនោះបែបណា សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖ 

សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ SP

ប្រភព៖ YT