ប្រុងប្រយ័ត្ន!! ឆ្លងទៀតហើយ ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះ មានអ្នកឆ្លងថ្មី រហូតដល់ទៅ...
Sophea
- 1729

រហូតដល់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានករណីឆ្លងថ្មីៗជាបន្ដបន្ទាប់ ដោយ ថ្ងៃទី ៣០ មិថុនា​​​ ២០២២​ យេីងរកឃេីញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​ សរុបចំនួន​ ៧នាក់​ (ឆ្លងសហគមន៌​ទាំងអស់) និងមានជាសះស្បេីយ​ ០ នាក់ ។ 

ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​ដដែល​ ១៣៦២៧៩​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បេីយ​សរុប​កេីន​ ១៣៣២០៦ នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​ និង ស្លា ប់ ថ្មី​ ០​ នាក់​ (មិនបានចាក់​វ៉ាក់សាំង​ ០នាក់)​ សរុប​ស្លាប់ ៣០៥៦នាក់ ។ 

សូមបន្តអនុវត្តន៌​:​ ៣កុំ​ ៣ការពារ​ និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយេីងរកឃេីញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។ យេីងបានធ្វេីតេស្តចំនួន​ 2989155 ស្មេីនឹង​ 176873 ក្នុង១លាន នាក់​ ។  ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​ 115។