ស៊ែរចែកគ្នាដឹងផង...៨ ចំណុចនេះជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យថ្លើមរបស់អ្នកមានបញ្ហា !
ណារ៉ា
-
ខាងក្រោមនេះ គឺជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យខូចថ្លើម៖ ១.ការចូលគេងយឺតពេក និងក្រោកពីគេងយឺតពេក គឺជាមូលហេតុដ៏ចម្បងបំផុត
២.ទប់នោមនៅពេលព្រឹក
៣.មិនបរិភោគអាហារពេលព្រឹក
៤.ញ៉ាំច្រើនពេក  
៥.ប្រើប្រាស់ខ្លាញ់ចំអិនអាហារដោយគ្មានសុខភាព។ កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេងដើម្បីឆាម្ហូបអាហារតាមដែលអាច និងមិនត្រូវបរិភោគអាហារដែលប្រើខ្លាញ់ដើម្បីចៀន ពេលអ្នកអស់កម្លាំង។
៦.ការបរិភោគអាហារឆៅ ដូចជាបន្លែ ឬសាច់ជាដើម
៧.ប្រើប្រាស់ថ្នាំព្យាបាលច្រើនពេក
៨.ការប្រើប្រាស់ជាតិអាល់កុល។