កំដាច់អី ជួយស៊ែរផង ! លោក ៨០ ឆ្នាំជាង រ៉ែកនំដើលក់ កាត់ព្យុះ កាត់ភ្លៀង យកលុយទិញបាយហូប ពេលខ្លះគេងនៅតាមផ្លូវ....
ស៊ីហៀង
- 7991

ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាអាខ្លោចចិត្តខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីបានឃើញលោកយាយម្នាក់គាត់មានអាយុប្រហែលជា៨០ ឆ្នាំជាងហើយ ខំព្រឹងដើរ៉ែកនំលក់ដើម្បីបានលុយខ្លះទុកសម្រាប់ចិញ្ចឹមក្រព្រះ ដោយសារតែគ្មានកូនចៅនៅក្បែរដូចគេ ទើបត្រូវរ៉ែកនំលក់បែបនេះ ពេលខ្លះរកព្រឹកខ្វះល្ងាច ហើយ រកល្ងាចខ្វះព្រឹក ដាច់បាយដាច់ទឹកម្តងម្កាលដែរ ។

បន្ទាប់ពីឃើញសភាពលោកយាយបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនកើតក្តីអាណិតដោយមានកូនចិត្តមួយគិតថាម្តាយគេម្តាយយើង ចំណាស់នេះហើយហេតុអីមិនសម្រាកមួយកន្លែងទៅ ហេតុអីមកលក់នំបែបនេះ តែដោយសារតែក្រពះដែលស្រែកឃ្លានឥតឈប់ឈរទើបធ្វើឲ្យយាយត្រូវខំទាំងលំបាកបែបនេះ។


Loading...